Language
Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. วิชาการ
  4. วิจัย
  5. หลักสูตร
  6. นิสิต
  7. แบบฟอร์ม
  8. ข่าวประชาสัมพันธ์
  9. รับสมัครงาน
  10. ติดต่อ
image
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักเรียน นักศึกษา รับสิทธิ์สมัครแข่งขัน Best Live Thailand Season 1 ฟรี

สำหรับนักเรียน นักศึกษา รับสิทธิ์สมัครแข่งขัน Best Live Thailand Season 1 ฟรี 

เปิดรับสมัครสอบชิงทุน #นักเรียนแลกเปลี่ยน ไปประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์

เปิดรับสมัครสอบชิงทุน #นักเรียนแลกเปลี่ยน ไปประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด์ ระยะเวลา 3 และ 7 สัปดาห์

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะยากจน ความประพฤติดี ผลการเรียนดี จำนวน 22 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะยากจน ความประพฤติดี ผลการเรียนดี จำนวน 22 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดงานสัมมนาเรื่อง “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation

กรมอนามัยประสาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสรรคคลิปสั้น หัวข้อ "ชีวิตดี เมื่อมีสมุดสุขภาพ

กรมอนามัยประสาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสรรคคลิปสั้น หัวข้อ "ชีวิตดี เมื่อมีสมุดสุขภาพ

RSS
First910111214161718Last
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top