Language
Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. วิชาการ
  4. วิจัย
  5. หลักสูตร
  6. นิสิต
  7. แบบฟอร์ม
  8. ข่าวประชาสัมพันธ์
  9. รับสมัครงาน
  10. ติดต่อ
image
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากร ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากร ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (Tax Challenge 2023) ดำเนินจัดการแข่งขันโดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 63 ทีม โดยทีมได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) นายสมบุญ สุขขำ นิสิตชั้นปีที่ 3 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จากนิสิต 1,500 คน ทั่วประเทศ

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการออกแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมในกิจกรรมการตั้งชื่อ และสโลแกน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง "แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย อ.ดร.เบญจมาส สิริใจ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐินี ฐานะจาโร

RSS
First1516171820222324Last
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top