Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. วิชาการ
  4. หลักสูตร
  5. นิสิต
  6. แบบฟอร์ม
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  8. รับสมัครงาน
  9. ติดต่อ
image
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

กิจการนิสิต


image
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต
ทุกชั้นปี ทุกระดับ ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2565 กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยให้ความคุ้มครองนิสิต ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 นั้น อ่านต่อ
แนวปฏิบัติการพิจารณาการเข้าร่วมกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563

 อ่านต่อ 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการนิสิต

เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม"

swubas 0 34 Article rating: No rating

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 ร่วมงาน “ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม”

swubas 0 120 Article rating: No rating

5 สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด TCAS รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับสมัครวันที่ 13-29 พ.ย. 67)

5 สาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด TCAS รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับสมัครวันที่ 13-29 พ.ย. 67)

swubas 0 108 Article rating: 5.0
RSS
1234567
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top