th-THen-GB
Language
Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
 3. วิชาการ
 4. วิจัย
 5. หลักสูตร
 6. นิสิต
 7. แบบฟอร์ม
 8. ข่าวประชาสัมพันธ์
 9. รับสมัครงาน
 10. ติดต่อ

ข่าว

โครงการอบรม SWU SE TRAINING ในหัวข้อ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรม SWU SE TRAINING ในหัวข้อ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ

มกราคม 29, 2567 0 Comments
ขั้นตอนการขอโอนย้ายคณะ / สาขาวิชา / วิชาเอก คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขั้นตอนการขอโอนย้ายคณะ / สาขาวิชา / วิชาเอก คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มกราคม 20, 2567 0 Comments
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Meiji SPSE Summer Program

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Meiji SPSE Summer Program

มกราคม 8, 2567 0 Comments

รายชื่อเข้าห้องสอบ SWU-SET และสถานที่สอบ SWU-SET สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

ธันวาคม 26, 2566 0 Comments
ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนเรียนดีสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนเรียนดีสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2566

พฤศจิกายน 17, 2566 0 Comments
RSS
First678911131415Last
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top