th-THen-GB
Language
Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
 3. วิชาการ
 4. วิจัย
 5. หลักสูตร
 6. นิสิต
 7. แบบฟอร์ม
 8. ข่าวประชาสัมพันธ์
 9. รับสมัครงาน
 10. ติดต่อ

ข่าว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จัดโครงการการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ปี 66

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จัดโครงการการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ปี 66

ธันวาคม 18, 2566 0 Comments
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2566

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 18, 2566 0 Comments
ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนเรียนดีสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนเรียนดีสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2566

พฤศจิกายน 17, 2566 0 Comments
กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญำบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญำบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พฤศจิกายน 17, 2566 0 Comments
โครงการ Chula LegalTech Year 5

โครงการ Chula LegalTech Year 5

พฤศจิกายน 14, 2566 0 Comments
RSS
First7891012141516Last
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top