th-THen-GB
Language
Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. วิชาการ
  4. วิจัย
  5. หลักสูตร
  6. นิสิต
  7. แบบฟอร์ม
  8. ข่าวประชาสัมพันธ์
  9. รับสมัครงาน
  10. ติดต่อ

ข่าว

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง

กุมภาพันธ์ 9, 2567 0 Comments
โครงการอบรม SWU SE TRAINING ในหัวข้อ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรม SWU SE TRAINING ในหัวข้อ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ

มกราคม 29, 2567 0 Comments
ขั้นตอนการขอโอนย้ายคณะ / สาขาวิชา / วิชาเอก คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขั้นตอนการขอโอนย้ายคณะ / สาขาวิชา / วิชาเอก คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มกราคม 20, 2567 0 Comments
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จัดโครงการการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ปี 66

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จัดโครงการการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ปี 66

ธันวาคม 18, 2566 0 Comments
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2566

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 18, 2566 0 Comments
RSS
123456
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2567 by Srinakharinwirot University
Back To Top