Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. วิชาการ
  4. หลักสูตร
  5. นิสิต
  6. แบบฟอร์ม
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  8. รับสมัครงาน
  9. ติดต่อ

ข่าว

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม SWU SE TRAINING

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม SWU SE TRAINING

February 22, 2024 0 Comments
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง

February 9, 2024 0 Comments
โครงการอบรม SWU SE TRAINING ในหัวข้อ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรม SWU SE TRAINING ในหัวข้อ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ

January 29, 2024 0 Comments
ขั้นตอนการขอโอนย้ายคณะ / สาขาวิชา / วิชาเอก คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขั้นตอนการขอโอนย้ายคณะ / สาขาวิชา / วิชาเอก คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

January 20, 2024 0 Comments
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จัดโครงการการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ปี 66

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จัดโครงการการเรียนรู้เชิงพื้นที่สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ปี 66

December 18, 2023 0 Comments
RSS
123456
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top